Jučerašnjom odlukom Etičkog odbora Beogradskog univerziteta da se predmet osporene doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog vrati na Fakultet organizacionih nauka (FON), članovi odbora jasno su pokazali nedostatak integriteta i nepostojanje autonomije Univerziteta.

Odbor je imao priliku da postupi kao nezavisno telo i da na osnovu argumenata, ignorišući pritiske iz sfere politike, donese odluku koja će staviti tačku na ovu aferu.

Mi, studenti #1od5miliona smatramo da su članovi Odbora odlukom da iskoriste svoje pravo na razjašnjenje jasno pokazali nedostatak integriteta i nepostojanje autonomije Univerziteta pred pritiskom vlasti.

Umesto da zaustavi urušavanje Univerziteta, Odbor svojom odlukom prebacuje odgovornost nazad na FON.

Kako Pravilnikom o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova nije jasno definisan nastavak ovog procesa, #1od5miliona postavlja pitanje, koliko godina može trajati ponavljanje trenutnog scenarija i čija je odgovornost izgubljeno vreme i šteta koja u međuvremenu nastane?

Odluka Odbora obrazložena je time što je mišljenje Stručne komisije, na osnovu kog je Naučno-nastavno veće FON-a (NNV) donelo odluku “nejasno, nepotpuno i kontradiktorno”.

FON ima rok od 60 dana, odnosno do 13. septembra da postupi po odluci Odbora.

Povodom ove odluke se oglasio i dr Slobodan Prvanović sa Instituta za fiziku, zamenik članice Odbora dr Mirjane Čomor.

On je juče svojim primerom pokazao kako treba da postupa jedan akademski građanin time što je podneo ostavku na mestu zamenika člana Odbora, istakavši da mu je jasno da je disertacija plagijat, te da mu nije mesto u tom Odboru, koji kao organ ima pravo da zahteva razrešenje slučaja.

Da bi se dočarao krug prebacivanja odgovornosti sa jedne institucije na drugu, potrebno je napomenuti da ova afera traje već 5 godina i da su u okviru žalbi na odluku NNV-a o spornoj disertaciji nedvosmisleno dokazani slučajevi kršenja 22. člana Kodeksa profesionalne etike koji se odnosi na plagiranje.

U trenutnoj situaciji, priliku da odbrane svoju čast i čast Univerziteta, u narednih 2 meseca, imaju profesori sa FON-a.

U slučaju da ne iskoriste ovu priliku, možemo slobodno reći da su nezavisnost, integritet i ugled FON-a urušeni. Ukoliko to bude epilog, a organi Univerziteta u najkraćem roku ne razreše sve dileme i sumnje u vezi sa aferom, što uključuje utvrđivanje odgovornosti i adekvatno sankcionisanje svih učesnika u aferi, Univerzitetu će biti trajno narušen ugled uz nesagledive posledice.

U budućnosti sve diplomske, master i doktorske teze, pa i naučni radovi sa Univerziteta mogu biti posmatrani kao potencijalni plagijati, mogu se pogoršati mogućnosti usavršavanja studenata na stranim Univerzitetima, a naučni doprinos i znanje mnogih naših stručnjaka će biti dovedeni u pitanje.

Ukoliko se većina profesora sa FON-a ne pridruži grupi profesora koji nisu prihvatili spornu disertaciju, mi, studenti #1od5miliona pitamo odgovorne u Rektoratu Univerziteta u Beogradu:

Da li želite da budete zapamćeni u istoriji Univerziteta kao pojedinci koji nisu imali snage i hrabrosti da istrpe pritiske vlasti, što je za posledicu imalo ugrožavanje vekovne tradicije i ugleda Univerziteta i nipodaštavanje ljudi koji su ga kroz istoriju zajedničkim snagama gradili da bude to što je danas?

Foto: Kristijan Balan

Želiš da pomogneš #1od5miliona? Doniraj.