Udruženje #1od5miliona nakon današnjeg sastanka sa opozicijom istaklo je da se ostaje pri stavu da će građani od 1.septembra pozvati na bojkot izbora, kao što su pozvali i političare da izađu iz Parlamenta.

#1od5miliona ostaje pri stavu da su 42 preporuke Stručnog tima naše crvene linije i zato poziva potpisnike Sporazuma sa narodom na poštovanje odredbi dokumenta koji su upravo oni predložili kao odgovor na zahtev protesta da opozicija da svoje viđenje Srbije i nakon smene režima.

Srđan Marković, jedan od organizatora protesta #1od5miliona i član istoimenog udruženja nakon sastanka kazao je da su za sve učesnike protesta kao i za #1od5miliona 42 preporuke Stručnog tima crvene linije bez kojih nema izbora.

“Ostajemo pri stavu da će građani od 1.septembra pozvati na bojkot izbora, kao što su pozvali političare da izađu iz Parlamenta”, zaključio je Marković.

Podsećamo da se opozicija potpisom na Sporazum u februaru ove godine obavezala da će ga poštovati, kao i dogovor o izbornim uslovima potpisan u decembru. 42 preporuke koje je napisao tim stručnjaka ispred protesta #1od5miliona su minimalni zahtevi koji moraju biti ispunjeni zarad fer i slobodne izbore, a razgovori sa vlašću se mogu voditi samo o njihovoj implementaciji.

Udruženje #1od5miliona ranije je izjavilo da dijalog između vlasti i opozicije u organizaciji Cesida, CRTE, Fonda za otvoreno društvo i Fakulteta političkih nauka mora biti transparentan i otvoren za javnost.

Dijalog o izborima tiče se svih građana Srbije koji na izborima glasaju, a ne samo političkih organizacija i subjekata koji učestvuju u izbornoj trci.

Pema tome dijalog mora biti dostupan za javnost radi kreiranja otvorenog demokratskog drušrtva kako bi se ostvarilo poverenje građana u sve učesnike političkog života i ustalila transparentnost dijaloga kao jedne od demoktraskih tekovina.

Želiš da pomogneš #1od5miliona? Doniraj.