Mi, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

Apsolutno saglasni sa građanskim protestima, koji se trenutno održavaju širom Republike Srbije, solidarni u prvom redu sa profesorima, nastavnicima i saradnicima u nastavi sa našeg matičnog fakulteta koji su javno podržali proteste, tako i sa svim ostalim građanima koji nedeljama unazad izlaze na ulice u borbi za odbranu i poboljšanje svojih građanskih, političkih, ekonomskih, kulturnih i socijalnih prava zagaranotvanih Ustavom, ratifikovanim međunarodnim konvencijama, zakonima i drugim pravnim aktima, pozivamo sve kolege studente kako sa matičnog, tako i sa drugih fakulteta, kao i celokupnu javnost da učini isto, ne ostajući pasivna i ravnodušna na postojanje duboke društvene krize.

Složni u oceni da je uzrok krize prevelika personifikacija moći oličena u rukama jednog čoveka, koji u opisu svog radnog mesta treba da izražava državno i nacionalno jedinstvo, a ne duboku i radikalnu polarizaciju našeg društva koji, podređujući sebi i svojoj stranci institucije i sve druge javne resurse koji su predviđeni da budu servis građana, podriva osnovu poretka podele vlasti, a na kojoj počiva i naš Ustav.

Pozivamo na građansku borbu do uklanjanja ovih uzroka, a samim tim stvaranjem uslova za funkcionisanje regularnih demokratskih mehanizama.

Sa verom u uspeh i oslobođeno društvo,

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Želiš da pomogneš #1od5miliona? Doniraj.